درباره ما

انجام تحقیقات و امور پژوهشی

خدمات درمانی و مشاوره ای

برگزاری دوره های آموزشی

درباره ما

مرکز تخصصی تندرستی پردیس دکتر طبیبی/دکتر بهارلو با ارائه ی تخصصی ترین خدمات  آبدرمانی/حرکات اصلاحی/ماساژ/ایروبیک/خدمات زیبایی/تناسب اندام  

آخرین اخبارتصویری

بیماران بهبود یافته

سابقه ما / (ماه)

تقدیرنامه ها و جوایز

تعداد بیماران

آخرین اخبار
مشاوره