شرایط اخذ مدرک کاردانی تا دکتری حرفه ای از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

شرایط اخذ مدرک کاردانی تا دکتری حرفه ای از پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران

اصول و ساختار صدور مدارک در پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران:

enlightened شرایط اخذ مدرک کاردانی حرفه ای :

 • داشتن مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی یا دانشجوی انصرافی با ارائه مقاله علمی ترویجی با ۳ سال سابقه شغلی در زمینه مرتبط
 • برای داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند و موفق به کسب حداقل ۲۴۰۰ امتیاز گردند می‌توانند در طرح شرکت کرده و مدرک کاردانی حرفه ای این مرکز را دریافت نمایند.
 • برای صلاحیت حرفه ای دانش تخصصی و کاربردی (واحد های تخصصی کاردانی) حداقل ۴۸ واحد درسی خواهد بود که از طریق آزمون تخصصی برنامه درسی مربوطه برگزار و گواهینامه تخصصی بصورت تکدرس صادر خواهد شد.

enlightened شرایط اخذ مدرک کارشناسی حرفه ای :

 • داشتن مدرک دیپلم کامل یا پیش دانشگاهی یا کاردانی یا دانشجوی انصرافی با ارائه مقاله علمی ترویجی با ۵ سال سابقه شغلی در زمینه مرتبط
 • برای داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم با کسب حداقل۵۰۰۰ امتیاز با مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم با کسب حداقل ۲۶۰۰ امتیاز گردند می‌توانند در طرح شرکت کرده و مدرک کارشناسی حرفه ای این مرکز را دریافت نمایند.
 • برای صلاحیت حرفه ای دانش تخصصی و کاربردی (واحد های تخصصی کارشناسی) حداقل ۸۷ واحد درسی با پایه دیپلم و ۵۰ واحد درسی با پایه کاردانی خواهد بود که از طریق آزمون تخصصی برنامه درسی مربوطه برگزار و گواهینامه تخصصی بصورت تکدرس صادر خواهد شد.

enlightened شرایط اخذ مدرک کارشناسی ارشد حرفه ای :

 • داشتن مدرک کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته یا دانشجوی انصرافی با ارائه مقاله علمی پژوهشی بهمراه پایان نامه با ۷ سال سابقه شغلی در زمینه مرتبط
 • برای داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند با کسب حداقل ۷۰۰۰ امتیاز و دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم حداقل ۵۶۰۰ امتیاز و دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس حداقل ۳۵۰۰ امتیاز گردند می‌توانند در طرح شرکت کرده و مدرک کارشناسی ارشد حرفه ای این مرکز را دریافت نمایند.
 • برای صلاحیت حرفه ای دانش تخصصی و کاربردی (واحد های تخصصی کارشناسی ارشد) حداقل ۲۴ واحد درسی با پایه کارشناسی خواهد بود که از طریق آزمون تخصصی برنامه درسی مربوطه برگزار و گواهینامه تخصصی بصورت تکدرس صادر خواهد شد.
enlightened شرایط اخذ مدرک دکترای حرفه ای :
 • داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دانشجوی انصرافی با ارائه مقاله علمی پژوهشی بهمراه پایان نامه و ۱ جلد کتاب تالیفی با ۱۰ سال سابقه شغلی در زمینه مرتبط
 • برای داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستندبا حداقل ۹۰۰۰ امتیاز و دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم حداقل ۸۰۰۰ امتیاز و دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس حداقل ۴۵۰۰ امتیاز و دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس حداقل ۳۰۰۰ امتیاز و دارندگان مدرک تحصیلی دکترا با ۱۰۰۰ امتیاز گردند می‌توانند در طرح شرکت کرده و مدرک دکتری حرفه ای این مرکز را دریافت نمایند.
 • برای صلاحیت حرفه ای دانش تخصصی و کاربردی (واحد های تخصصی دکترا) حداقل ۱۶ واحد درسی خواهد بود که از طریق آزمون تخصصی برنامه درسی مربوطه برگزار و گواهینامه تخصصی بصورت تکدرس صادر خواهد شد.

مرکز سنجش و آزمون گواهینامه آموزش پایان دوره و مهارتی:

 • گواهینامه شرکت در دوره سمینار یا کارگاه آموزشی(Level 1) :

گواهینامه خاص سميناري و کارگاه آموزشی که بدون آزمون بوده و منجر به صدور گواهینامه شرکت در سمینار یا کارگاه آموزشی می‌شود که زیر ۱۶ ساعت محسوب می‌شود .

 • گواهینامه‌ دانش تخصصی  (Level2 ):

گواهینامه تخصصي سطح دانش کاربردی و کارآفرینی بصورتquarter (کوتاه مدت) که حداکثر ۵۰۰ ساعت و معادل ۱۷ واحد درسی خواهد بود که پس ازشرکت در آزمون تخصصی در مکان  و محل آزمون تامین شده توسط کارگزار با حضور ناظر آزمون و در صورت موفقیت در آزمون پایانی و کسب ۶۰ درصد نمره قبولی گواهینامه تخصصی و کاربردی صادر خواهد شد .

———————————————————–

پردیس دانشگاهی علم و فن دانشوران نیکان (غیرانتفاعی) بااساسنامه و موضوع فعالیت جامع که درآن به ارائه مدارک حرفه ای کاردانی/کارشناسی/ارشد/دکترا در تمامی رشته ها بغیر پزشکی مطابق (مجوز شماره ۹۷/۳۶۲۱۶۷ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳)  مصوبه صلاحیت حرفه ای مرکز پژوهشهای مجلس به شماره ۲۸/۷۸۹۵۶ به تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ که به شماره ثبت ۴۳۹۹۲ در سال ۹۶ در اداره ثبت تهران ثبت گردیده دارا بوده و شروع به ارائه خدمات مشاوره در موضوعات مذکور گردید در این طرح که اکثر بازار هدف با متخصصین و افراد ماهر و کسانی که سوابق شغلی داشته و یا تعدادی گواهینامه های مهارتی و پایان دوره آموزشی داشته اند این مرکز غیرانتفاعی سوابق و مهارتهای آنها را تجمیع نموده و در قالب یک مدرک صلاحیت حرفه ای ارائه می نماید.


لطفا جهت دریافت مشاوره رایگان برای اخذ مدرک مورد نظر اینجا خود کلیک فرمائید.


طبق ماده ۱۲ فصل سوم قانون جرائم رایانه ای هرگونه کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق به مرکز غیرانتفاعی پردیس دانشگاهی علم و فن نیکان می باشد و هرگونه سوء استفاده از نام، لوگو و برند آن پیگرد قانونی خواهد داشت.
این تارنما جهت اطلاع رسانی خدمات مربوط به موضوع فعالیت و اساسنامه مرکز بوده و هیچ فعالیتی درزمینه ارایه یا صدور مدرک تحصیلی دانشگاه دولتی یا پیام نور یا آزاد یا علمی کاربردی ندارد.

مشاوره رایگان